Marketingowe zarządzanie gabinetem lekarskim – jak robić to zgodnie z prawem?

Adwokat dla lekarzy 11 Aug

Marketingowe zarządzanie gabinetem lekarskim – jak robić to zgodnie z prawem?

Jeżeli otworzyłeś prywatny gabinet lekarski, z pewnością chcesz by o Twojej ofercie dowiedziało się jak najwięcej zainteresowanych nią pacjentów. W odróżnieniu jednak od przeciętnego usługodawcy, Twoje możliwości działania znacznie ogranicza prawo medyczne. Jak konkurować na zatłoczonym rynku i jednocześnie nie naruszyć żadnych przepisów?

W jaki sposób lekarz nie może się promować?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej podmioty medyczne mają prawo do przekazywania ogólnej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych przez siebie świadczeń, ale taka informacja nie może przybrać nigdy formy reklamy. Jak rozumiana jest tutaj reklama? Radcowie prawni Naczelnej Izby Lekarskiej w opinii z 2013 roku uznali, że reklamą jest informowanie o świadczeniach i usługach oraz podkreślanie ich zalet tak, aby ludzie chcieli za nie zapłacić.

Adwokat dla lekarzy

Powodem tych restrykcji jest dążenie do utrzymania etosu zawodu lekarza. Art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej wskazuje, że lekarz powinien tworzyć swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy i to właśnie dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. Lekarz nie powinien również wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych, czyli występować w reklamach innych przedsiębiorców.

Przepisy Uchwały nr 18/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej stanowią dodatkowo, że:

  • Lekarz nie może posiadać więcej niż dwóch tablic ogłoszeniowych umieszczonych na zewnątrz budynku lub drodze wjazdowej;
  • Ceny i sposoby płatności za swoje usługi powinien umieszczać jedynie na stronie internetowej lub specjalnych telefonach informacyjnych;
  • Nie może zachęcać potencjalnego pacjenta do skorzystania ze świadczeń, składać obietnic dotyczących skuteczności leczenia lub zapewnień o jakości wykorzystywanej aparatury.

Gabinet lekarski a marketing – co grozi za naruszenie zasad?

Sankcja za podanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych mających formę reklamy została określona w art. 147a § 2 kodeksu wykroczeń. Jest nią kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Dodatkowo lekarze muszą liczyć się z postępowaniami dyscyplinarnymi wewnątrz samorządów lekarskich.

Ograniczenia marketingowe w praktyce – jakich komunikatów unikać?

Jak poruszać się w labiryncie powyższych zakazów, jeżeli założyłeś już fanpage lub stronę internetową? Publikowane na nich treści będą uznane za przekazane do wiadomości publicznej, dlatego wystrzegaj się twierdzeń, że Twoja placówka jest najlepsza lub cieszy się najlepszymi opiniami wśród pacjentów. Nie mów, że ma najnowocześniejszy lub najskuteczniejszy sprzęt ani że zatrudnia najbardziej uznanych specjalistów. Nie obiecuj gwarantowanego sukcesu terapii i zabiegów.

Bezpieczne komunikaty

No dobrze, ale o czym w takim razie wolno mówić? Wykorzystując internetowe narzędzia, przez które komunikujesz się z pacjentami, wciąż możesz poinformować ich o kwalifikacjach swoich pracowników, jednak bez wartościowania i budowania wrażenia ich bezkonkurencyjności. Bez chwalenia się możesz wspominać o osiągnięciach personelu i podjętych szkoleniach oraz konferencjach i wydarzeniach medialnych, w których wzięliście udział. Wypada także opisać udogodnienia dla pacjentów takie jak parking lub strefa zabawy dla dziecka.

Adwokat dla lekarzy

Marketing dla placówek medycznych – skuteczne i legalne pomysły

Naruszeniem przepisów nie będzie zorganizowanie profesjonalnej sesji zdjęciowej, która pomoże Ci zobrazować wszystkie zalety gabinetu bez zachwalania ich słowami. Na swojej stronie internetowej możesz opublikować fotografie i informacje o pracujących dla Ciebie specjalistach, które ułatwią pacjentowi wybór lekarza. Dobrym pomysłem jest prowadzenie bloga z newsami i ciekawostkami z Twojej branży.

Jeżeli jednak obawiasz się, że opracowana przez Ciebie strategia wiąże się z naruszeniem prawa, skonsultuj się z prawnikiem. Adwokat dla lekarzy doradzi Ci, w jaki sposób zabezpieczyć się przed posądzeniem o złamanie przepisów i ze spokojną głową rozwijać swoją działalność. Wykwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa medycznego znajdziesz na przykład w Kancelarii Radców Prawnych Pawelczyk Kozik, która na co dzień pracuje z le­ka­rza­mi i managerami ochro­ny zdro­wia.