Na czym polega rehabilitacja neurlogiczna po udarze?

rehabilitacja 16 Nov

Na czym polega rehabilitacja neurlogiczna po udarze?

Rehabilitacja neurologiczna jest zespołem działań, których celem jest przywrócenie sprawności lub całkowite wyleczenie osób z problemami neurologicznymi, spowodowanymi urazem lub chorobą.

Jest to niezwykle ważny dział rehabilitacji, obejmujący psychoterapię, rehabilitację oraz konsultację logopedyczną. Rehabilitacja neurologiczna powinna być wdrożona jak najszybciej po pojawieniu się problemów neurologicznych, gdyż czas odgrywa w takim przypadku niezwykle ważną rolę. Jej celem jest doprowadzenie pacjentów do pełnego zdrowia, aby mogli oni funkcjonować w życiu społecznym i podejmować pracę zawodową. 

Kiedy stosowana jest rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitację neurologiczną stosuje się: 

  • po urazach czaszkowo – mózgowych, 
  • przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego,
  • u osób ze stwardnieniem zanikowym bocznym,
  • u osób chorujących na stwardnienie rozsiane,
  • u osób chorujących na Parkinsona, Alzheimera,
  • przy chorobach nerwów obwodowych,
  • w przypadku osób niepełnosprawnych,
  • po operacjach neurologicznych,
  • po udarach.

Efekty rehabilitacji neurologicznej są uzależnione od stanu zdrowia pacjenta oraz jego determinacji w powrocie do zdrowia, a także pozytywnego nastawienia do podejmowanych w ramach rehabilitacji działań. 

Czym jest udar?

Udar niedokrwienny mózgu stanowi większość wszystkich udarów, bo około 80%. Może mieć charakter zakrzepowo – zatorowy, zatorowy i hemodynamiczny. Natomiast udar krwotoczny dotyczy około 15% przypadków wszystkich udarów, a krwotok podpajęczynówkowy 5%.

Udar mózgu jest efektem zatrzymania dopływu krwi do mózgu z powodu zamknięcia, zwężenia lub pęknięcia tętnicy, której zadaniem jest doprowadzenie krwi do mózgu, albo małej tętniczki wewnątrzmózgowej. W przypadku pęknięcia tętniczki krew rozlewa się po najbliższym obszarze mózgu, co określa się potocznie wylewem krwi do mózgu. Jeśli ulegnie ona zamknięciu lub przewężeniu mamy do czynienia z udarem niedokrwiennym. Często doprowadza on do śmierci pacjenta. 

Jakie są negatywne skutki udaru?

Negatywnym skutkiem udaru jest śmierć. Dotyczy ona 15% przypadków pacjentów, którzy umierają w ciągu miesiąca po przebytym udarze. Natomiast 30% osób po udarze dotyka niepełnosprawność, dlatego niezwykle ważną sprawą jest jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji w celu zapobieżenia negatywnym i długotrwałym skutkom udaru, do których należą między innymi uszkodzenie mózgu, niepełnosprawność, niewydolność krążenia, arytmia serca, napady padaczkowe.

Najbardziej dotkliwym dla pacjentów skutkiem udaru jest niepełnosprawność ruchowa spowodowana nie tylko niedowładem mięśni, ale również nadmiernym napięciem mięśniowym, powodującym bolesny skurcz, uniemożliwiający wykonywanie ruchów. Napięcie mięśniowe może prowadzić do powstawania trwałych przykurczów, deformacji w obrębie stawów, zakrzepicy żylnej, odleżyn, a także różnych infekcji. 

Dlaczego po udarze potrzebna jest rehabilitacja neurologiczna?

Niezwykle istotną sprawą w leczeniu udaru jest czas przybycia pacjenta do szpitala, co gwarantuje mu szybkie odzyskanie zdrowia i sprawności. Za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego określa się jego rodzaj niedokrwienny lub krwotoczny. Dla wskazania przyczyn udaru wykonuje się elektrokardiogram, RTG klatki piersiowej, USG Dopller naczyń krwionośnych, echokardiografię serca, elektroencefalografię.

W przypadku udaru niedokrwiennego wykonuje się chirurgiczne usunięcie skrzepliny lub podaje się leki usuwające zakrzep, bądź poprawiające krążenie krwi. W przypadku udaru krwotocznego najczęściej wykonuje się zabieg neurochirurgiczny. Kolejnym krokiem po ustabilizowaniu pacjenta jest podjęcie rehabilitacji narządu ruchu i mowy. W początkowym okresie należy zapobiegać powstawaniu przykurczów, odleżyn, czemu służą materace przeciwodleżynowe, a także nieprawidłowemu ułożeniu kończyn.

Usprawnia się kończynę bezpośrednio zajętą, a także doskonali się lokomocję, wykorzystując do tego sprzęt rehabilitacyjny w postaci ortez, balkoników, kuli, lasek, pionizatorów, trójnogów. Niezwykle ważne jest przystosowanie otoczenia w domu pacjenta do nowej sytuacji jego niepełnosprawności ruchowej, ponieważ nie zawsze jest możliwe odzyskanie pełnej sprawności przez osobę po udarze. Polega ono na likwidacji barier architektonicznych.

udar

Jak długo trwa proces powrotu do sprawności?

W rehabilitacji poudarowej wyróżnia się trzy okresy. Pierwszy z nich odbywa się w szpitalu na oddziale neurologicznym. Może on trwać nawet do trzech tygodni. Następny okres powolnego powrotu do sprawności trwa od dwu lub trzech tygodni do nawet 24 miesięcy. Ostatnim z nich jest adaptacja, która może trwać do pięciu lat po udarze. Pacjent korzysta w tym czasie z rehabilitacji środowiskowej. 

Lekarz rehabilitacji w Gdańsku

Lekarz rehabilitacji w Gdańsku zapewnia osobom ze schorzeniami układu ruchu również po udarze skuteczną rehabilitację pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i masażystów w celu przywrócenia pacjentom pełnej sprawności. Lekarz rehabilitacji opracowuje plan działania dla każdego z nich, biorąc pod uwagę historię choroby, co ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu jak najlepszych efektów działań rehabilitacyjnych. Osoba po udarze ma szansę na poprawę jakości życia, a w przypadku pacjentów z trwałymi zmianami na zatrzymanie dalszego rozwoju niepełnosprawności.

Leave a Reply